ATP - Công nghệ Nhựa nâng cao, sự xuất sắc của  MADE IN ITALY
Thứ 5, 08/02/2018

ATP - Công nghệ Nhựa nâng cao, sự xuất sắc của MADE IN ITALY

Ống và phụ kiện làm bằng PP-R TORO 25 , giải pháp chứng thực cho sự phân bố của chất lỏng nóng và lạnh

- Ống và phụ kiện làm bằng PP-R TORO 25 , giải pháp chứng thực cho sự phân bố của chất lỏng nóng và lạnh áp lực trong việc lắp đặt vệ sinh của tòa nhà dân sự, thương mại, công nghiệp và hàng hải

- Hệ thống tưới nhỏ giọt PLUVIO : kinh nghiệm công nghiệp và truyền thống nông nghiệp kết hợp với một thành công của Ý

- ATP - Công nghệ tiên tiến Nhựa Srl được chứng nhận TUV - Thüringen, với hệ thống quản lý chất lượng (QMS) theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008 và hệ thống quản lý môi trường (EMS), theo tiêu chuẩn quốc tế UNI EN ISO 14001: 2004