Quản Lý Chất Lượng Ống TORO 25
Thứ 6, 02/02/2018

Quản Lý Chất Lượng Ống TORO 25

ATP thực hiện kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo tối đa về mặt an toàn và độ tin cậy.

Quản lý chất lượng

ATP thực hiện kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo tối đa về mặt an toàn và độ tin cậy.

  • Việc kiểm soát được thực hiện nghiêm ngặt theo toàn bộ dây chuyền sản xuất, từ việc chấp nhận nguyên vật liệu đến việc kiểm soát bao bì và vận chuyển.
  • Kiểm tra tại phòng thí nghiệm nội bộ, với lưu trữ kết quả để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
  • Các bài kiểm tra được thực hiện tại các Viện và các Cơ quan độc lập nhằm đảm bảo, xác nhận và công nhận độ tin cậy của sản phẩm.